Kompetencie

 • štandardné IT služby
 • IT v oblasti telekomunikácii
 • Výstavba telekomunikačnej infraštruktúry

 Štandartné IT služby:

 • Design, Inštalácia a Konfigurácia, Testovanie, Integrácia a Správa systémov

 • Servery, Úložné polia

 • Dátové siete

 • Databázové systémy

 • Dátové centrá

IT/Telco služby:

 • VAS – Value Added Services

 • Služby pre IN Inteligent Network a IMS IP Multimedia Subsystem

Výstavba Telco infraštruktúry:

 • projekcia a inžiniering

 • výstavba fixných optických sietí

 • výstavba mobilnej siete

 • inštalácia prenosových zariadení

 • konfigurácia a správa zariadení